fbpx

Sklep internetowy, a działalność gospodarcza

Firma na próbę- słyszałeś kiedyś o takim pojęciu?

Możliwość wypróbowania swojego pomysłu na biznes (bez załatwiania wszystkich formalności związanych z rejestracją firmy), czyli tak zwanej działalności nierejestrowanej. 

Obawa przed formalnościami to coś, co często hamuje nas przed podjęciem próby prowadzenia własnej działalności. A co gdyby istniała możliwość wypróbowania, czy ta cała papierologia jest warta zachodu? Tak też pomyślało kilku mądrych ludzi, dając możliwość testowego podejścia do tematu. Odpowiemy sobie na kilka pytań, po których będziesz już pewny, że Ty też możesz dołączyć do grona ECAT bez obaw o rejestrowanie działalności.

Czy mogę prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne. Nie można również prowadzić działalności nierejestrowanej, jeżeli rodzaj wykonywanej działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu na listę działalności ewidencjonowanej.

Czy spełniam dwa warunki?

Przedsiębiorca musi spełniać dwa warunki:

  • przychodowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest to, że przychód działalności nie może przekraczać w każdym miesiącu połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę – w tym roku nie może być to więcej niż 1400 złotych brutto.

  • czasowy

Zgodnie z przepisami, aby podjąć działalność nierejestrowaną, w okresie ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.

Istnieje jeden warunek ustawodawczy:

Pomimo warunku „5 lat bez prowadzenia działalności”, mają również możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej osoby, które zakończyły działalność wcześniej niż 12 miesięcy przed wejściem w życie przepisów ustawy „prawo przedsiębiorców” – czyli przed 30 kwietnia 2017 r. (ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 roku).

 

Zmora każdego przedsiębiorcy- ZUS

Jeśli już spełnisz oba te warunki, prowadząc firmę na próbę, przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, w tym składki zdrowotnej.

Jeżeli jednak przedsiębiorca prowadzi działalność nierejestrowaną, a przy tym świadczy usługi na podstawie umów, to podlega ubezpieczeniom społecznym jako zleceniobiorca. 

Płatnikiem w takim przypadku jest podmiot, który zawarł z przedsiębiorcą umowę. Wyjątkiem są studenci, którzy nie ukończyli 26 roku życia – wtedy płatnik nie ma obowiązku zgłoszenia takich osób.

 

Co dzieje się z podatkami?

Mimo braku numeru NIP i REGON, opłacanie podatków nadal obowiązuje przedsiębiorcę. Przychód z działalności nierejestrowanej, zaliczany jest w tym przypadku do tzw. innych źródeł podlegających opodatkowaniu. Osoby prowadzące nierejestrowaną działalność gospodarczą mają obowiązek płacenia podatku od dochodów osób fizycznych (PIT). Ograniczeniem w tym zakresie jest to, że skala podatkowa (tj. 17% i 32%) to jedyna metoda obliczania podatku. Nie ma możliwości rozliczenia metodą liniową i ryczałtem.

 

3 obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność nierejestrowaną

 

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy – zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest uważana za przedsiębiorcę. Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną jest więc przestrzeganie praw konsumenta i ponoszenie odpowiedzialności za siebie i swoją działalność.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży – kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy, który prowadzi nierejestrowaną działalność gospodarczą, jest prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży za dany dzień – jest to bardzo przydatne, aby wiedzieć jaki przychód uzyskało przedsiębiorstwo i ile jeszcze można zarobić, aby nie przekroczyć maksymalnej granicy, jaką jest połowa minimalnego wynagrodzenia za dany miesiąc. Aby prowadzić ewidencję, przedsiębiorca musi wystawiać rachunki zawierające nazwę sprzedawcy i kupującego, datę, numer, nazwę usługi oraz kwotę do zapłaty.

 

Obowiązki związane z zakończeniem działalności nierejestrowanej – jeżeli działalność nierejestrowana osiągnie przychody przekraczające połowę płacy minimalnej, przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania działalności w CEIDG w terminie 7 dni od tego zdarzenia – wtedy kończy się działalność nierejestrowana. Wynika to z tego, że po przekroczeniu tej granicy, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną traktowana jest jak każdy przedsiębiorca (nabywa jego prawa i obowiązki).

 

Widzisz?  Wcale nie musisz od razu zakładać własnej działalności, żeby zostać ekomersiakiem. Już teraz wybierz gotowy sklep internetowy z katalogu ECAT lub skontaktuj się z Nami i stwórz swój własny, wymarzony i spersonalizowany sklep. Zacznij działać w sieci bez obaw o papierologię!

 

Zapisz się do newslettera

Więcej podobnych wpisów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.