Dofinansowanie z urzędu pracy na własny sklep internetowy

Jak je uzyskać?

Otrzymaj aż 32 000 zł na otwarcie własnej działalności

Chcesz prowadzić sklep internetowy? Mamy dla Ciebie rozwiązanie, dzięki któremu bez problemów go otworzysz i… otrzymasz wsparcie finansowe!

Co musisz zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie na stworzenie e-sklepu?

Po pierwsze, złóż wniosek w urzędzie pracy. Będziesz musiał udzielić odpowiedzi na kilka pytań oraz przedstawić swój biznesplan i cel działania. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku decyduje kilka warunków, które muszą zostać spełnione.

Z naszą pomocą możesz otrzymać aż 32 000 zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wysokość dotacji z urzędu pracy to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ale zależy to od możliwości finansowych danego urzędu oraz od kwot, jakie otrzymał na ten cel. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub prowadzenia działalności.


Założenie własnej działalności może okazać się problematyczne podczas wypełniania wszystkich dokumentów. Błędnie wypełniony wniosek stanowi podstawę do jego odrzucenia, dlatego warto rozpisać wszystkie punkty. Konkretnie i szczegółowo.

Masz nasze wsparcie

Oprócz wniosku musisz dostarczyć do urzędu pracy również odpowiednie załączniki. Jeśli skorzystasz z naszego rozwiązania, pomożemy Ci uzupełnić biznesplan oraz wszystkie dokumenty niezbędne do otworzenia własnej działalności.

Co musisz zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie na stworzenie e-sklepu?

Główne warunki uzyskania dofinansowania z Urzędu Pracy na sklep internetowy

1.

Osoba ubiegająca się o dotację nie otrzymała dotychczas pieniędzy na otwarcie firmy z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej, lub spółdzielni socjalnej.

2.

Osoba ubiegająca się o dotację nie może studiować w trybie dziennym (dopuszczalne jest natomiast posiadanie statusu studenta studiów zaocznych).

3.

Nie można mieć złożonego wniosku o przyznanie dotacji do innego urzędu pracy.

4.

Wskazane jest posiadanie doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji w obszarze, w którym zainteresowany chce otworzyć działalność gospodarczą

5.

Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, absolwenta CIS lub KIS

6.

Brak zarejestrowanej działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku

7.

Nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych

8.

Brak uzasadnionej przyczyny przerwania stażu, szkolenia w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie, otrzymasz od nas

Formularz kontaktowy

Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, odezwij się do nas, chętnie pomożemy!

ECAT Plug
WooCommerce

Annual license:
249 zł

 

Lifetime license:
1129 zł

PREMIUM SHOP - on request

 • Free access to all wholesalers – lifetime license
 • handling orders, complaints and returns
 • Logo (two suggestions), shop name (three suggestions) and graphic design
 • Set categories and loaded products
 • product limit – 2000
 • Access to the ecat Academy and PREMIUM training materials
 • Active affiliate program
 • Graphics and templates for social media
 • Multistore for 3 months

5997 zł

SKLEP PREMIUM
na zamówienie

 • Bezpłatny dostęp do wszystkich hurtowni – licencja dożywotnia 
 • obsługa zamówień, reklamacji i zwrotów
 • Logo (dwie propozycje), nazwa sklepu (trzy propozycje) oraz oprawa graficzna 
 • Ustawione kategorie i wgrane produkty
 • limit produktów – 2000
 • Dostęp do Akademii ecat i materiałów szkoleniowych – PREMIUM 
 • Aktywny program partnerski 
 • Grafiki i szablony na social media 
 • Multistore na 3 miesiące 

5997 zł

ECAT Plug
WooCommerce

Licencja roczna:
249 zł

 

Licencja dożywotnia:
1129 zł