WDROŻENIE

Dział obsługi zamówień

Szef działu

Dominika Jonkisz

Formy komunikacji:

slack: Dominika Jonkisz
mail: dominika.jonkisz@ec-at.com

Na co dzień jestem odpowiedzialna za każdy etap wprowadzania oraz realizacji zamówień,odpowiadam również za wdrożenia nowego pracownika, oraz zapewniam pomoc na każdym etapie współpracy.
Ściśle współpracujemy z Działami: sprzedaży, PRiPH, logistyki, obsługi klienta oraz BOK, ponieważ jeden z najbardziej kluczowych procesów spoczywa na naszym dziale.
Pracujemy na systemie CORE, Allegro, Slack

Zespół

Anna Szen

jest odpowiedzialna za wprowadzanie oraz realizację zamówień, monitorowanie płatności oraz poprawności w realizowanych zamówieniach, również bierze czynny udział w procesie wdrożenia nowego pracownik, rozwiązywanie reklamacji oraz obsługa zwrotów.
slack: Anna

Karolina Michałek

jest odpowiedzialna za wprowadzanie oraz realizację zamówień, generowanie listów przewozowych na przesyłki wysyłane z naszego magazynu, rozwiązywanie reklamacji oraz obsługa zwrotów.

slack: Karolina Michałek

Paulina Plata

jest odpowiedzialna za wprowadzanie oraz realizację zamówień, generowanie listów przewozowych na przesyłki wysyłane z naszego magazynu, rozwiązywanie reklamacji oraz obsługa zwrotów.

slack: Paulina P

Wszyscy odpowiadamy za utrzymanie pozytywnych relacji
z klientem oraz wizerunek firmy.

ECAT Manager

System dzięki któremu zarządzamy bazą produktową sklepów.

ECAT Manager

własna aplikacja do zarządzania sklepami internetowymi opartymi o WooCommerce lub własny SAAS. W przyszłości Prestashop, Magento i platformy SAAS dostępne na rynku.

Na tym systemie pracują Operatorzy. 

ECAT Core

System dzięki któremu mamy wgląd do bazy produktowej, hurtowni oraz zamówień.

CORE
jest silnikiem całego systemu. 
W nim zebrane są wszystkie informację o hurtowniach oraz produktach. Znajdują się tam wszystkie zamówienia klientów oraz drzewo kategorii według, którego ustalane są kategorie produktów.
Głównie na tym systemie pracuje dział Zamówień.

Plan wdrożenia

Standardy rozmowy

W pracy z klientem bardzo ważne są Standardy rozmowy. Każdy z pracowników dba by rozmowy z działem Wsparcia Operatora były na najwyższym poziomie i by były ustandaryzowane.

Plan wdrożenia Wsparcie Operatora

Tutaj znajdziesz informację co czeka Cię przez najbliższy miesiąc wdrożenia.

Plan wdrożenia HelpDesk

Tutaj znajdziesz informację co czeka Cię przez najbliższy miesiąc wdrożenia.

FAQ

Zbiór wiedzy. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Baza wiedzy Netsedno

Materiały edukacyjne dotyczące NetSendo – dla dziąłu HELP

Grafik pracy

Rozkład miesięczny pracy

ECAT Plug
WooCommerce

Annual license:
249 zł

 

Lifetime license:
1129 zł

PREMIUM SHOP - on request

 • Free access to all wholesalers – lifetime license
 • handling orders, complaints and returns
 • Logo (two suggestions), shop name (three suggestions) and graphic design
 • Set categories and loaded products
 • product limit – 2000
 • Access to the ecat Academy and PREMIUM training materials
 • Active affiliate program
 • Graphics and templates for social media
 • Multistore for 3 months

5997 zł

SKLEP PREMIUM
na zamówienie

 • Bezpłatny dostęp do wszystkich hurtowni – licencja dożywotnia 
 • obsługa zamówień, reklamacji i zwrotów
 • Logo (dwie propozycje), nazwa sklepu (trzy propozycje) oraz oprawa graficzna 
 • Ustawione kategorie i wgrane produkty
 • limit produktów – 2000
 • Dostęp do Akademii ecat i materiałów szkoleniowych – PREMIUM 
 • Aktywny program partnerski 
 • Grafiki i szablony na social media 
 • Multistore na 3 miesiące 

5997 zł

ECAT Plug
WooCommerce

Licencja roczna:
249 zł

 

Licencja dożywotnia:
1129 zł

Queenbet -

Grandbetting

-
Kolaybet
- Dumanbet -

Hekim Sen