Pakiety z Gwarancją!

Small Business
10 000zł

 • 1x sklep z katalogu o wartości 5000zł
 • Gwarancja uzyskania obrotu w 3 miesiące sumarycznie na poziomie 10000zł w
  ciągu pierwszych 3 pełnych miesięcy od zakupu. W przypadku braku realizacji
  założenia zwrot kwoty zakupy pakietu (10000zł)
 • Dobór asortymentu
 • Indywidulane szkolenia z Ekspertami ( 3 h szkoleniowe

Business
20 000zł

 • 2x sklep z katalogu o wartości 5000zł
 • Gwarancja uzyskania obrotu w 3 miesiące sumarycznie na poziomie 20000zł w
  ciągu pierwszych 3 pełnych miesięcy od zakupu. W przypadku braku realizacji
  założenia zwrot kwoty zakupy pakietu (20000zł)
 • Indywidulane szkolenia z Ekspertami ( 6 h szkoleniowe )
 • Dobór asortymentu
 • ROAS – wyliczenie opłacalności działań marketingowych

Business Dreams
50 000zł

 • 3x sklep z katalogu o wartości 5000zł
 • Gwarancja uzyskania obrotu sumarycznego w ciągu 5 miesięcznego na poziomie
  50000zł W przypadku braku realizacji założenia zwrot kwoty zakupu pakietu
  (50000zł)
 • Indywidulane szkolenia z Ekspertami (12 h szkoleniowych )
 • ROAS – wyliczenie opłacalności działań marketingowych
 • Dobór asortymentu
 • Analiza wybranego rynku sprzedaży 

ECAT Plug
WooCommerce

Annual license:
249 zł

 

Lifetime license:
1129 zł

PREMIUM SHOP - on request

 • Free access to all wholesalers – lifetime license
 • handling orders, complaints and returns
 • Logo (two suggestions), shop name (three suggestions) and graphic design
 • Set categories and loaded products
 • product limit – 2000
 • Access to the ecat Academy and PREMIUM training materials
 • Active affiliate program
 • Graphics and templates for social media
 • Multistore for 3 months

5997 zł

SKLEP PREMIUM
na zamówienie

 • Bezpłatny dostęp do wszystkich hurtowni – licencja dożywotnia 
 • obsługa zamówień, reklamacji i zwrotów
 • Logo (dwie propozycje), nazwa sklepu (trzy propozycje) oraz oprawa graficzna 
 • Ustawione kategorie i wgrane produkty
 • limit produktów – 2000
 • Dostęp do Akademii ecat i materiałów szkoleniowych – PREMIUM 
 • Aktywny program partnerski 
 • Grafiki i szablony na social media 
 • Multistore na 3 miesiące 

5997 zł

ECAT Plug
WooCommerce

Licencja roczna:
249 zł

 

Licencja dożywotnia:
1129 zł

Queenbet -

Grandbetting

-
Kolaybet
- Dumanbet -

Hekim Sen