Pozicionování internetového obchodu

Pozicionování internetového obchodu.

Význam a klíčová role pozicionování ve prodejní strategii

Pozicionování internetového obchodu je klíčovým prvkem prodejní strategie, který nelze zanedbávat, pokud nám záleží na účinném prodeji. Tento článek vám ukáže, proč má pozicionování klíčový význam, jak zvyšuje viditelnost vašeho webu a generuje větší provoz.

Humoristický úvod – Jak se vyhnout skrytí cenné věci na internetu?

Začneme od odvětvového vtipu, tedy humoristického pohledu na danou situaci.

 • Kde je nejlepší místo, aby se něco cenného schovalo?
 • Druhá strana ve vyhledávači Google – tam nikdo nehledá.

Pokud v tom nevidíte nic vtipného, není to nic hrozného. Chtěl jsem vás jen upozornit na podstatu věci. Abyste mohli propagovat svůj obchod nebo značku, musíte být viditelní ve vyhledávačích. Nejdůležitější z nich je Google. Čím výše, tím lépe. Nejlépe tak, aby vaše nabídka byla na první straně vyhledávače po zadání dotazu potenciálním zákazníkem, tedy v prvních 10 výsledcích vyhledávání.

I když by se vám mohlo zdát, že to není tak obtížné, musíte mi věřit na slovo – je to tak. A to i velmi. Tak moc, že se tímto úkolem velmi často zabývají specialisté. Odkud tato obtížnost?

Konkurence ve světě e-commerce

Výzvy spojené s online konkurencí

Představte si, že existuje milion online obchodů nabízejících stejný produkt, například dámské oblečení. Zadáte do vyhledávače klíčové slovo „dámské oblečení“. Jak si myslíte, jaký výsledek dostanete? Seřazeno abecedně, chronologicky nebo úplně náhodně? Pořád vedle. Tato otázka ukazuje, proč je pozicionování výzvou.

Abyste porozuměli, jak pozicionování funguje, zamyslete se, do jakého obchodu byste chtěli přijít po zadání daného klíčového slova do vyhledávače. Určitě byste chtěli, aby obchod skutečně prodával dámské oblečení. Očekáváte také, že obchod bude navštěvován ostatními uživateli, což zvyšuje jeho pověst. To je klíčový prvek úspěšných online nákupů. Google musí uznat, že stojí za to ukázat váš obchod zájemcům.

Role odborníků v oblasti pozicionování obchodu.

Odborníci na pozicionování hrají klíčovou roli v oblasti internetového marketingu. Jejich úkolem je optimalizovat webové stránky pro internetové vyhledávače (SEO – Search Engine Optimization).

Role odborníků na pozicionování je dynamická, protože odvětví internetového marketingu se neustále rozvíjí a algoritmy vyhledávačů podléhají aktualizacím. Úkolem těchto odborníků je zlepšit viditelnost a efektivitu webové stránky ve výsledcích vyhledávání, což se promítá do zvýšení provozu a potenciálních zákazníků.

Níže uvádím hlavní oblasti, ve kterých odborníci na pozicionování hrají podstatnou roli:

 • Analýza trhu a konkurence: Odborníci na pozicionování provádějí důkladnou analýzu trhu a činnosti konkurence. Zaměřují se na identifikaci klíčových slov, odvětvových trendů a strategií, které mohou pomoci dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích.
 • Optimalizace obsahu: Vytvářejí a optimalizují obsah na webových stránkách s ohledem na klíčová slova. Starají se o unikátní obsah, jeho vhodnou délku a atraktivitu pro uživatele. Řádně přizpůsobený obsah je klíčový pro efektivní pozicionování.
 • Budování odkazů: Odborníci se zabývají vytvářením trvalých a hodnotných odkazů vedoucích na webové stránky. Tyto odkazy jsou důležité pro algoritmy vyhledávačů a pozitivně ovlivňují pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • Optimalizace webových stránek: Pečují o technickou optimalizaci stránky tak, aby byla snadno indexovatelná vyhledávacími roboty. To zahrnuje například rychlost načítání stránky, optimalizované obrázky a správné používání tagů.
 • Analýza dat a zpravodajství: Monitorují účinnost opatření pomocí různých analytických nástrojů a pravidelně poskytují klientům zprávy. Analýza dat umožňuje upravovat strategie k dosažení lepších výsledků.
 • Vedení reklamních kampaní: Odborníci na pozicionování často řídí online reklamní kampaně, jako jsou kampaně Google Ads. Účinné kombinování placených a organických kampaní může přinést synergické výsledky.
 • Péče o změny ve vyhledávacích algoritmech: Sledují změny ve vyhledávacích algoritmech a přizpůsobují strategie novým požadavkům. To umožňuje udržovat nebo zlepšovat pozici stránky ve výsledcích vyhledávání.
 • Vzdělávání klientů: Pomáhají klientům porozumět složitosti oblasti SEO, poskytují informace o opatřeních přijatých v rámci kampaní a o vlivu těchto opatření na výsledky.
Pozicionování obchodu. Staňte se viditelnými pro své zákazníky
Pozicionování obchodu. Staňte se viditelnými pro své zákazníky

Faktory ovlivňující pozicionování obchodu

Obsah webové stránky jako klíčový prvek při pozicionování internetového obchodu.

Obsah na vaší stránce je jedním z nejpodstatnějších faktorů ovlivňujících pozicionování. Kvalitní obsah znamená, že text je dostatečně dlouhý, obsahuje klíčová slova, ale především je unikátní. Kopírování popisů produktů je trik, kterým se vyhýbejte. Google a uživatelé ocení autentičnost.

Klíčová slova – Jak je vybrat a efektivně je využívat

Klíčová slova jsou slova jednoznačně definující váš produkt nebo značku. Vybírejte je moudře a pečlivě se starajte o jejich přítomnost v obsahu na stránce. Vyhněte se obecným klíčovým slovům. Snažte se používat od 2 do 4 slov, která definují váš produkt. Při plánování otevření obchodu pro děti vyberte něco konkrétního, například „dětské knihy“, „dětské básničky“ a podobně.

Historie domény a její vliv na pozicionování obchodu.

Historie domény má význam pro pozicionování. Jak nová, tak převzatá doména nesou určité následky. Potíže se mohou objevit, pokud přebíráte doménu s problémovou minulostí. V minulosti mohla být zaspamována, mohly na ni být uvaleny sankce ve formě filtrů nebo banu. Pozicionování v takovém případě bude trochu složitější, protože bude nutné čekat na odstranění sankcí.

Je vhodné zvážit výhody starších domén s hodnotnými odkazy. Zeptáte se, jaký má smysl riskovat a přebírat již registrované domény.

 • Za prvé: může se stát, že doména, na které byste chtěli postavit svůj internetový obchod, je již obsazená, a na ní vám velmi záleží. Pak nemáte jinou možnost.
 • Za druhé: starší domény mohou představovat výhodu oproti novým v podobě mnoha hodnotných přicházejících odkazů. Samozřejmě by taková stránka měla být již dříve dobře vedena z hlediska pozicionování.

Externí odkazy a jejich význam

Externí odkazy jsou dalším klíčovým prvkem. Jejich množství a kvalita ovlivňují pozicionování. Spolupráce s bloggery a odbornými portály je v současné době účinným způsobem získávání hodnotných externích odkazů. O odkazech jsem již mluvil v článku: Jak efektivně získávat externí odkazy k zlepšení pozice internetového obchodu.

Je dobré vědět, že čím více odkazů na vnější hodnotné weby směřuje na náš obchod, tím lépe pro jeho pozicionování. Samozřejmě nejde jen o kvantitu odkazů, ale i o jejich kvalitu. Jeden odkaz ze stránky s vysokým hodnocením ve vyhledávači má mnohem lepší efekt než mnoho odkazů z portálů s nízkým hodnocením.

V současné době je nejlepší metodou získávání efektivních externích odkazů spolupráce s bloggery a odbornými portály. Jde o různé typy příspěvků doporučujících náš obchod nebo konkrétní produkt. Bohužel je to docela drahé řešení, protože tyto typy příspěvků jsou nejčastěji placené. Čím větší má stránka renomé, tím dražší. Proto je tak důležité vést vlastní odborný blog.

Shrnutí – Klíčové prvky úspěchu při pozicionování online obchodu

Podstata pozicionování pro zvýšení viditelnosti a provozu na stránce

Pozicionování internetového obchodu je klíčovým prvkem prodejní strategie, který má za cíl zvýšit viditelnost webové stránky ve výsledcích vyhledávání a generovat větší provoz. Vyšší pozice ve výsledcích vyhledávání, zejména na první stránce, přispívá k zřetelnosti u potenciálních zákazníků.

Výběr strategie a dlouhodobé výhody efektivního pozicionování

Efektivní pozicionování vyžaduje správný výběr strategie a jeho dlouhodobé výhody zahrnují nejen zvýšení viditelnosti a provozu, ale také budování pověsti značky, důvěry zákazníků a zvýšení šancí na přilákání nových klientů.

Nakonec je efektivní pozicionování komplexním procesem, který vyžaduje zohlednění mnoha faktorů, jako jsou obsah, klíčová slova, historie domény, externí odkazy a pravidelná adaptace na změny v algoritmech vyhledávačů. Odborníci na pozicionování hrají klíčovou roli v tomto procesu, pomáhajíc firmám dosáhnout lepších výsledků ve vyhledávačích a zvýšit svou přítomnost online.

Připojte se k ECAT eCommerce komunitě a začněte podnikat.

Spis treści

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Inne wpisy
3 druhy slev. Kdy a jak používat různé formy slev

3 typy slev: Kdy a jak používat různé formy slev.

Typy slev: Kdy a jak používat různé formy slev” – Představujeme komplexní průvodce světem slev, klíčovým nástrojem v marketingu. Dozvíte se, jak různé typy slev – procentní, částkové a na celý nákup – mohou ovlivnit vaše rozhodování o nákupu a prodejní strategii. Porozumění a správné používání těchto nástrojů je nezbytné pro každého podnikatele. Zveme vás k přečtení a objevení, jak efektivně zvýšit prodej a budovat trvalé vztahy se zákazníky výběrem správného typu slevy podle vašich podnikatelských cílů a očekávání zákazníků

Czytaj więcej »
Analýza efektivnosti slevových kódů_ Klíč k optimalizaci Vaší strategie e-commerce

Analýza účinnosti slevových kódů. #3.

Analýza efektivnosti slevových kódů v e-commerce. Prozkoumáme, jak správné měření a interpretace jejich dopadu mohou významně přispět k růstu prodeje. Dozvíte se, jaké nástroje a strategie jsou klíčové v analýze efektivnosti, aby zvýšily ROI a vybudovaly věrnost zákazníků, což je nezbytné v dynamicky se vyvíjejícím světě e-commerce.

Czytaj więcej »
Polityka prywatności

§1.[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności strony internetowej

ec-at.com, która w szczególności obejmuje regulacje dotyczące ochrony

danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych danych wprowadzonych do sklepu przez

Użytkownika.

2. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do Regulaminu.

§2.[DEFINICJE]

1. Administrator – ECAT ECOMMERCE GROUP HOLDING LTD, Company number 13065900, 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN,

2. Serwis – sklep internetowy pod adresem ec-at.com oraz wszelkie

jej podstrony,

3. Strony – Administrator i Użytkownik,

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i podaje w jego ramach swoje dane

osobowe.

§3.[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

1. Administrator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

2. Administrator przetwarza dane w zakresie, czasie i celach każdorazowo wskazanych w

treściach udostępnionych pod formularzami służącymi do zbierania danych osobowych od

Użytkownika.

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podwykonawcom Administratora, tj.

dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji.

§4.[UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA]

1. W przypadku zmiany danych osobowych, Użytkownik powinien uaktualnić je wysyłając

stosowną wiadomość do Administratora.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych osobowych.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na przetwarzanie

danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie

danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek nałożony na Administratora przez

przepisy prawa.

§5.[TECHNICZNA OCHRONA DANYCH]

1. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić

bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym

zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub

dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu

zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi

polskiego prawa.

2. Administrator zobowiązuje się do przechowywania kopii bezpieczeństwa zawierających dane

osobowe Użytkownika.

3. Powierzone dane są składowane na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio

zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko

upoważnione osoby.

4. Administrator przeprowadza czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych z

poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

§6.[POLITYKA COOKIES]

1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do

potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe

wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz

“stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane

są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

a. “niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.

wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,

b. “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do

wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu,

c. “wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu,

d. “funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i

personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z

którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.

§7.[LOGI]

1. Zgodnie z praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do

naszego serwera (logi serwera). W związku z powyższym przechowujemy:

a. adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu;

b. czas nadejścia zapytania,

c. czas wysłania odpowiedzi,

d. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

e. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

f. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link),

g. informacje o przeglądarce użytkownika.

2. Dane gromadzone w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów

administrowania Serwisem.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do

administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami

upoważnionymi do administrowania Serwisem. Na podstawie plików logów mogą być

generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w

postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające

serwis.

§8.[KONTAKT]

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania

informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje jego dane osobowe.

2. Użytkownik może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych

osobowych w całości lub w określonej części.

3. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail:

sklep@ec-at.com.

Regulamin świadczenia usług

§1[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania z serwisu ec-at.com.

2. Właścicielem serwisu jest ECAT ECOMMERCE GROUP HOLDING LTD, numer firmy 13065900 z siedzibą pod adresem 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN.

3. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

4. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
a. Platforma – prowadzona przez Usługodawcę w języku polskim platforma online pod adresem https://ec-at.com
b. Usługodawca – ECAT ECOMMERCE GROUP HOLDING LTD, numer firmy 13065900 z siedzibą pod adresem 590 Kingston Road, London, United Kingdom, SW20 8DN.
c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem https://ec-at.com oraz wszelkie jej podstrony,
d. Użytkownik – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Platformy. Użytkownikiem może być zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorca.
e. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Platformy czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej.

5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą drogą elektroniczną na adres e-mail: help@ec-at.com.

§2[USŁUGI ŚWIADCZONE POPRZEZ PLATFORMĘ]

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne za pośrednictwem Platformy.

2. Usługodawca nie pobiera opłat za świadczenie Usług na rzecz Użytkowników.

§3[OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY]

1. Aby móc korzystać z Usług dostępnych poprzez Stronę internetową lub za pomocą urządzeń mobilnych, Użytkownik musi spełnić następujące wymagania techniczne:
a. posiadać komputer, laptop, telefon komórkowy lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
c. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,
e. posiadać włączoną obsługę JavaScript.

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Platformy do działania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Platformy zgodnie z celem Platformy,
b. przestrzegania zasad prawa polskiego,
c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników,
d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, Usługodawcy i osób trzecich.

§4[ODPOWIEDZIALNOŚĆ. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY]

1. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Platformy.

2. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Platformie, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Platformy. W szczególności Usługodawca ma prawo do zmiany funkcjonalności Platformy.

§5[REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIEM PLATFORMY]

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Platformy w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres: help@ec-at.com. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Usługodawcy identyfikację problemu i jego naprawę.

2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego, Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do serwisu Platformy.

4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Platformy, uwagi i informacje o działaniu Platformy i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Usługodawcy drogą elektroniczną.

§6[PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNE]

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje dostępne w Platformie i na Stronie internetowej stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Usługodawcy.

3. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej oraz Platformy.

4. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Platformą, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Usługodawcą, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§7[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Usługodawcę umowy stosuje się prawo polskie oraz właściwe są sądy jurysdykcji polskiej. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów zaistniałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym dla sporów, których stroną jest Konsument, jest miejsce zamieszkania Konsumenta.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 17-11-2022 roku.

Polityka cookies
1. Cookies w sklepie internetowym, dane eksploatacyjne i analityka
 
1.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 
1.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 
1.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 
1.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
 
1.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 
1.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 
1.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;
 
1.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 
1.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
 
1.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 
1.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 
1.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 
1.1. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
 
1.8. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/1.241.61.120153?helpref=page_content =
 
1.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen